Uw woning verzekerd

Een brandverzekering dekt naast schade bij brand ook vele andere schades zoals wateroverlast, kortsluiting, storm, hagel, … . De verzekering wordt afgestemd op de waarde van uw woning en uw bezittingen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de waarde van uw woning en uw bezittingen en of u eigenaar, huurder of verhuurder bent. Wanneer u een tweede woning heeft kunt u een aparte verzekering hiervoor afsluiten waarin de tweede woning is meeverzekerd.

De dekking diefstal is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering niet standaard deze waarborg opneemt in de polisvoorwaarden. U moet deze dekking apart onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering.

Brandverzekering

Liever een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor? Bel 014 74 54 60 om een afspraak te maken.