Zin om deze zomer als vrijwilliger aan de slag te gaan? Ontdek de gratis vrijwilligersverzekering!

Is vrijwilligerswerk een belangrijke toevoeging aan jouw bestaan? Aarzel dan niet om je hiervoor te blijven inzetten. De samenleving is jou er intens dankbaar voor én je hebt recht op gratis bescherming terwijl je de activiteiten uitvoert. Zo riep de Vlaamse Overheid een gratis vrijwilligersverzekering in het leven, als appreciatie naar alle vrijwilligers in ons land.

Vrijwilligersverzekering, wat is het?

Ben je een vrijwilliger? Dan voldoe je aan de volgende omschrijving: een persoon die activiteiten uitvoert voor een organisatie of de samenleving zonder dat deze hiervoor vergoed wordt. Tenzij het een vrijwilligersvergoeding betreft, dan mag je jezelf nog steeds een vrijwilliger noemen. Aangezien ook vrijwilligers risico’s lopen tijden het uitoefenen van vrijwilligerswerk, is deze verzekering een absolute must.

Wie en wat dekt de vrijwilligersverzekering?

Is de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk uitvoert één van de volgende vormen?

  • Een vzw die net in opstart is;
  • Een vzw of stichting zonder betaald personeel;
  • Een lokaal bestuur;
  • Een afdeling van een koepel;
  • Een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk.

 

Dan mag je zeker zijn! Jij wordt als vrijwilliger verzekerd bij schade aan derden. Deze organisaties zijn namelijk verplicht om een verzekering aan te gaan, die hen meteen aansprakelijk stelt. Daarnaast is de vrijwilligersverzekering voor iedere vrijwilliger, die een activiteit uitvoert voor een onderneming of organisatie met een erkenningsnummer, van toepassing. Dankzij deze gratis vrijwilligersverzekering ben je verzekerd voor de volgende zaken (ook in het buitenland):

  • Burgerlijke aansprakelijkheid;
  • Rechtsbijstand;
  • Lichamelijke ongevallen.

Wie dekt het niet?

Het spreekt natuurlijk voor zich dat er bepaalde regeltjes aan deze verzekering verbonden zijn en dat niet iedereen recht heeft op deze gratis bescherming. Mensen die bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten vallen niet onder deze dekking. Idem voor mensen die vrijwillige activiteiten uitvoeren voor een organisatie waar ze ook wél betaald worden. Er is een strikte lijn waar met niet van afwijkt. Tot slot blijven ook organisaties zoals een openbaar bestuur, een politieke partij of een handelsvereniging buiten beschouwing.

Vrijwilligerswerk was nog nooit zo veilig, toch? Kom gerust langs op ons kantoor voor meer info!

Terug naar overzicht